Veeam backup-lösningar

Öckerö IT-tjänst är PRO-partner med Veeam. Det betyder att vi kan erbjuda alla Veeeams onlinetjänster men vi har även egna servrar, placerade i Torslanda, dedikerade till backup av er Office365, Microsoft365, lokal server eller dator.

Att veta var sin data är sparad är viktigt den dag man behöver återfå den.

Vi erbjuder backup av era viktiga tjänster på månadsbasis så ni inte blir låsta med långa avtal.

Genom att använda vår backup tjänst försäkrar du dig om att all din data finns lagrad i Sverige.
Du betalar bara per användare och per faktiskt förbrukad data.

En vanlig tanke är att när man använder Office365 eller Microsoft365 så sköter de om min backup.
Det är inte hela sanningen då en stor del av backup-ansvaret ligger på dig själv som användare.

Office 365 backup Veeam


Det är här vår tjänst, Backup av Microsoft365/Office365, löser detta.

Kontakta oss så berättar vi mer.