Personlig rådgivning
Fjärrsupport / På-plats-support
Datorservice
Molntjänster
Säkerhet

Öckerö IT-tjänst

Vi hjälper dig med nyinstallationer i din IT-miljö. Det kan röra sig om hårdvara och mjukvara tex. datorer, servers, kameraövervakning, konferensrum/lösningar, programvaror, skrivare, brandväggar, nätverk osv. Behöver ni hjälp med att ta fram rätt produkt kontaktar ni bara oss så hjälper vi er.

Vår ambition

Vår ambition är att ni som företagare skall se oss som er självklara partner när det kommer till IT frågor.

Låt oss bli er IT-avdelning

Att verka som IT-avdelning innebär att vi tillsammans med kunden utgör en gemensam IT-avdelning. Vi finns med för att ta det övergripande ansvaret och avlasta er som kund. Det betyder att vi tar ett ansvar som sträcker sig längre än att bara lösa problem. Vi underhåller driften, arbetar förebyggande och ger konkreta förbättringsförslag.