IT Revision

IT-revision är en granskning av organisationens IT-system och IT-verksamhet med fokus på bland annat risk, kvalitet och effektivitet. En IT-revision kan genomföras på flera nivåer. Den kan omfatta hela IT-verksamheten eller endast ett avgränsat område, exempelvis ett specifikt IT-system. Vid en IT-revision granskas som regel IT-strategi och -planer, informationssäkerhet, organisationsstruktur, beslutsstruktur och hur effektivt IT-resurserna utnyttjas inom organisationen. Kort sagt, IT-revisionen ger en effektivare intern kontroll och kan säkerställa att ditt företag har ”rätt” säkerhet över tid.

Vad händer om det börjar brinna i serverrummet eller om kassaservern slutar att fungera?